K onstatohen lëshime në arratisjen e të burgosurit nga Idrizova


Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve ka publikuar raportin e hetimeve për arratisjen e të burgosurit në Idrizovë, me iniciale B.M. Në raport thuhet se janë konstatuar disa lëshime.

Lëshimi i parë që është vërtetuar, sipas DZS-së ndërlidhet me shoqërimin e të burgosurit deri në institucionin shëndetësor. Sipas raportit, thuhet se B.M. për në spital duhej të shoqërohej pasi të lëshohej udhëzimi nga mjeku i punësuar në Idrizovë, në rast të mungesës së tij, këtë udhëzim duhej ta lëshonte Ndihma e Shpejtë Mjekësore, që në këtë rast nuk është ftuar.

“Vendimin që i burgosuri të dërgohet në Qendrën Klinike është sjell nga komandanti i repartit. Që të nënshkruajë këtë udhëzim, komandanti duhet paraprakisht ta njoftojë drejtorin e burgut, që në këtë rast nuk ka ndodhur, kurse drejtori pasi të njoftohet me problemin shëndetësor, me gojë do të japë autorizim që udhëzimi të nënshkruhet”, qëndron mes tjerash në njoftimin e DZS-së.

Baby Boo