Japonia me donacion për ngrohje në një shkollë fillore


Shkolla fillore “Svetoza Markoviç” e komunës së Nagorçanit të vjetër, mori ngrohje të re si donacion nga Ambasada e Japonisë. Sot ambasadori e Japonisë, Savada Hironori, vizitoi shkollën, përfituese e programit për grante të vogla për nevojat themelore dhe sigurinë njerëzore pra GGP në Negoriçanin e vjetër.

Projekti për përmirësimin e kushteve në arsimin fillorë të shkollës “Svetozar Markoviç” në këtë komunë në vlerë totale prej 52.323 euro, siguroi një sistem të ri të ngrohjes në shkollë. Ambasadori gjithashtu u takua ,edhe me kryetaren e Komunës Zhaklina Jovanovska dhe drejtoreshën e shkollës, Marija Markoviç. Savada dhe Jovanovska diskutuan mënyrat për të forcuar bashkëpunimin midis Ambasadës dhe Komunës. Në emër të popullit japonez, Savada shprehu mirënjohje për të gjithë qytetarët e komunës, për mbështetjen dhe miqësinë e tyre. Ceremonia u pasua edhe nga një shaqje e shkurtër e nxënësve të Shkollës Fillore “Svetozar Markoviç”.

Përmes programit të granteve të vogla për nevojat themelore dhe sigurinë njerëzore – GGP, Japonia financoi projekte renovimi dhe pajisje për më shumë se 70 shkolla dhe kopshte, 57 objekte shëndetësore, dhe siguroi 31 kosha të plehrave për 49 komuna.