Janë regjistruar 1.383.434 persona, 431.573 familje dhe 595.754 banesa


Gjithsej 1.383.434 persona, 431.573 familje dhe 595.754 banesa janë regjistruar deri në ora 20 të ditës së djeshme, njoftoi sot Enti Shtetërorë i Statistikave.

Nga diaspora janë vetëregjistruar 195.477. Ndryshe regjistrimi në terren si dhe ai online i diasporës do të vazhdojë deri më 30 shtator.