Janë hapur vende të reja pune, rroga deri më 24.000 denarë


Shembulli më i mirë për shpallja publike sot është shpallur në Klinikës për Gjinekologji dhe Akusheri Shkup e cila ka publikuar shpallje për punësimin e 38 personave për shkak të rritjes së punës deri më 31.12.2019.

Në shpallje kërkohen infermiere, jurist, inxhinierë, ekonomistë punëtorë administrativ dhe profile tjera të punëtorëve. Pagat variojnë varësisht nga vendi i punës nga 14.500 deri në 24.000 denarë.

Gjithashtu në ministrinë e Financave kërkohen kandidatë për këshilltarë, bashkëpunëtorë të ri, pedagog, defektolog, infermiere e lart. Paga varion nga 8.588 denarë deri në 25.023 denarë.