Jakup Krasniqit i vazhdohet parabu*rgimi, dyshime për kryerjen e disa kr*imeve tjera

Gjykatësi i procedurës paraprake, Nicolas Guillou, me 19 shtator, ka marrë vendim, me anë të së cilit ia ka vazhduar masën e parabu*rgimit Jakup Krasniqit, i cili po akuzohet për kr*ime lu*fte dhe kr*ime kundër njerëzimit. Ai ka konkluduar se vazhdon të ekzistoj rreziku që Krasniqi të arratiset, pengojë procedurat e kryej kr*ime të tjera.

Baby Boo

“Gjyqtari i procedurës paraprake konkludon se ekziston një rrezik i moderuar që z. Krasniqi të arratiset, dhe se ekziston rreziku që z. Krasniqi të pengojë progresin e procedurës, ose të kryejë vepra të mëtejshme kundër atyre që perceptohen si kundërshtarë të UÇK-së, përfshirë dëshmitarët. të cilët kanë ofruar ose mund të ofrojnë prova në këtë rast dhe/ose duhet të paraqiten para DhSK-së”, thuhet në vendim, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjykatësi Guillou ka urdhëruar mbrojtjen e Krasniqit se nëse dëshiron të deponoj parashtresa për rishikimin e ardhshëm të parabu*rgim këtë duhet ta bëj jo më larg se 17 tetori, ndërkaq prokuroria është urdhëruar të kthej përgjigje jo më larg se 24 tetori, kurse mbrojtja për të kthyer përgjigje ndaj parashtresave të ZPS-së është urdhëruar që të njëjtën ta bëj jo më larg se 31 tetori.

Më 29 prill, Zyra e Prokurorit të Specializuar ka dorëzuar një aktakuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit.

Prokuroria po pretendon se katër të akuzuarit kanë kryer kr*ime lu*fte edhe në Gjilan, Budakovë e Semetishtë.

Në aneksin e publikuar sa i përket kr*imeve që pretendohen se ndodhën në Semetishtë dhe Budakovë, prokuroria ka listuar kr*imet e lu*ftës si arrestimi dhe ndalimi i paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor ose çnjerëzor, torturë, vr*asje. Ndërkaq, si kr*ime kundër njerëzimit i ka listuar bu*rgimin, vepra të tjera çnjerëzore, torturën, vr*asjen, zhdukjen e personave me forcë dhe persekutimin, shkruan Betimi për Drejtësi, transmeton Klankosova.tv.

Kurse, për kr*imet që pretendon që ndodhën në Gjilan, si kr*ime lu*fte i ka listuar arrestimi dhe ndalimin e paligjshëm ose arbitrar, trajtimin mizor ose çnjerëzor, torturën dhe vr*asjen. Ndërsa, si kr*ime kundër njerëzimit ka listuar bu*rgimin, vepra të tjera çnjerëzore, torturën, vr*asjen dhe persekutimin.

Më 9 nëntor të vitit 2020, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë.

Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe Selimi më 11 nëntor.

Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020.

Sipas akuzës, së paku midis marsit 1998 deri në shtator 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe anëtarë të tjerë të ndërmarrjes kr*iminale të përbashkët kishin qëllimin e përbashkët për të siguruar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën përmes metodave që përfshinin frikësimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin si kundërshtarë.

“Ndër këta kundërshtarë përfshiheshin persona që ishin, ose që konsideroheshin se kishin qenë: (a) bashkëpunëtorë ose të lidhur me forca, zyrtarë ose institucione shtetërore të RFJ-së, ose që (b) ndryshe nuk mbështetnin qëllimet ose metodat e UÇK-së dhe më vonë të QPK-së, ndër të cilët persona të lidhur me LDK-në dhe serbë, romë dhe persona të kombësive të tjera (bashkërisht, ‘kundërshtarët’). Ky qëllim i përbashkët përfshinte kr*imet e përndjekjes, bu*rgosjes, arrestimit dhe ndalimit arbitrar ose të paligjshëm, akte të tjera çnjerëzore, trajtimin mizor, torturën, vr*asjen dhe zhdukjen me forcë të personave”, thuhet në aktakuzë.

Tutje, në aktakuzë përmenden edhe Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Sabit Geci. Sipas aktakuzës, të akuzuarit bashkë me udhëheqësit tjerë të UÇK-së kontribuuan në arritjen e qëllimit t përbashkët.

“Si alternativë, disa ose të gjithë këta individë nuk ishin anëtarë të ndërmarrjes kr*iminale të përbashkët, por u përdorën nga anëtarë të ndërmarrjes kr*iminale të përbashkët për të kryer kr*ime për realizimin e qëllimit të përbashkët (së bashku me anëtarët e NKP-së, bashkërisht ‘anëtarët dhe instrumentet e NKP-së’)”, thotë akti akuzues.