Ja sa paguhen punëtorët e Maqedonisë që punojnë ditën e dielë


Nga 1 janari i këtij viti, dita e diel është ditë jopune.
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë rikujton se punëtorët që punojnë në veprimtaritë që janë përjashtime në Ligjin për marrëdhënie pune, krahas shtesës për pagë për punë gjatë ditës së diel, kanë të drejtë të përdorin pushim javor në 7 ditët e ardhshme. Shtesa e pagës për punë gjatë ditës së diel është minimum 50% për çdo orë pune.

“Të drejtën e pagës shtesë ka të bëjë me secilin punëtor pavarësisht nëse i njëjti punon me ndrime, punon orë shtesë, punon natën etj. Tregtia me shumicë nuk nuk mund të kryhet gjatë ditës së diel përveç një pjesë të vogël dhe aty shtesa e pagës për punë është minimum 100% për çdo orë të kaluar në punë”, thonë nga LSM.

Ata shtojnë se nëse punëtori merr pagë minimale prej 15.200 denarëve, për një ditë punë gjatë ditës së diel duhet të merr 1.140 denarë, ndërsa nëse merr 18 mijë denarë atëherë paga duhet të jetë 1.350 denarë në ditë.