Ja sa objekte të VMRO-së janë ngrirë me kërkesë të gjyqit


Me kërkes të Prokurorisë Publike, gjyqtari i procedurës paraprake në Gjykatën Themelore Shkupi 1 ka lëshuar vendim ku urdhërohen masa sigurie për objekte të partis politike VMRO-DPMNE. Këto masa do të ngrinë gjithsej 69 prona të patundshme, duke përfshirë edhe ndërtesën ku ndodhet selia e partisë.
Këto masa ndalojnë tjetërsimin e pronës, si dhe dhënien me qira të pronës. Veprimet janë ndërmarrë në korrniza të rastit “Talir”.

Baby Boo