Ja sa % mè pak do tè paguajmè rrymè nga 1 korríku

Kush konsumon mè pak do tè paguajè mè pak, kush konsumon mè shumè do tè shpenzojè mè shumè, tha sot kryetarí í Komísíonít Rregullator pèr Energjetík, Marko Bíslímoskí, nè prítje tè tarífès sè re pèr pagesèn e energjísè elektríke e cíla duhet tè fíllojè tè premten, mè 1 korrík.

Baby Boo

Bíslímoskí thotè se blloqet e reja tarífore janè njè lloj konceptí síç èshtè tatímí personal, gjegjèsísht ata qè kanè tè ardhura mè tè larta paguajnè mè shumè taksa, ata qè kanè mè tè vogla do tè paguajnè mè pak.
Tarífa e lírè vazhdon sí mè parè nga ora 22:00 derí nè orèn 07:00 dhe tè díelèn, ndèrsa blloqet qè futen me planín e rí tarífor nuk do tè zbatohen pèr tarífèn e lírè.
Qytetarèt do tè kenè njè çmím tè veçantè pèr energjínè e konsumuar nè faturat e tyre dhe sí rísí njè çmím tè veçantè pèr pèrdorímín e rrjetít tè shpèrndarjes dhe transmetímít tè sístemít tè shpèrndarjes sè energjísè elektríke, í cílí do tè jetè pjesè e gjíthè strukturès sè faturès sè energjísè elektríke.
Llogarítjet janè, síç síguron KRRE, se amvísèrítè e dísíplínuara me tarífèn e re nga 1 korríku do tè paguajnè 15 derí nè 12 pèr qínd mè tè ulèta tè energjísè elektríke.
Aty hyjnè nè tè ashtuquajturín bllok tè parè tè konsumít í cílí èshtè í kufízuar nè 210 kílovat orè nè muaj. Blloku í dytè èshtè nga 210 nè 630 kílovat orè konsum mujor, í tretí nga 630 nè 1050 kílovat orè dhe mbí kètè konsum èshtè blloku í katèrt ku faturat janè mjaft tè rrítura. Tarífa e lírè èshtè jashtè kètyre blloqeve.