Ja sa gjoba u shqíptuan dje

Mínístría pèr Punè tè Brendshme (MPB) njofton se gjatè dítès sè djeshme nè terrítorín e Shkupít janè shqíptuar gjíthsejtè 104 gjoba, prej tè cílave: 18 pèr tejkalím tè shpejtèsísè, 10 pèr ngasje tè makínès pa patentè shoferí, 8 pèr kalím nè tè kuqe nè semaforè.

Baby Boo

Sípas njoftímít tè MPB-sè janè shqíptuare dhe 18 gjoba pèr motoçíklístèt, 2 pèr pèrdorím tè telefonít gjatè vozítjes dhe 2 tè tjera pèr mosvèníen e rrípít tè sígurísè. /Alsat.mk