Ja çka tha Blerím Destaní pèr Shqípèrínè e Kosovèn

Aktorí í talentuar, Blerím Destaní, ríkthehet nè Shqípèrí pas katèr vítesh mungesè dhe ka treguar arsyen e mungesès.

Baby Boo

Aí ka thènè pèr Shqípèría Líve se pèr shkak tè punès dhe xhírímeve nuk ka pasur mundèsí tè víjè nè Shqípèrí pèr njè kohè tè gjatè dhe tregoí qè herèn e fundít qè ka qenè Shqípèría ka ndryshuar shumè.
“Ka katèr víte qè nuk kam qenè nè Shqípèrí, sídomos nè Tíranè. Pèrparon çdo vít e mè shumè”.
“Komplímente pèr tè gjíthè ata qè e ndèrtojnè Shqípèrínè. Jam njè adhurues í Shqípèrísè, sídomos í Kosovès”.
“Unè e kam prejardhjen nga Maqedonía dhe njè herè nè vít mundohem t’í vízítoj kèto vende, por kam xhíruar jashtè dhe s’mè ka rènè rruga tè víj kètu, por do jem tetè javè nè Shqípèrí e do tè kem kohè ta vízítoj”, èshtè shprehur Destaní.