Informacione aktuale lidhur me orarin e punës së Ambasadës dhe udhëtimin drejtë Gjermanisë


Informacione aktuale lidhur me orarin e punës së Ambasadës dhe udhëtimin drejtë Gjermanisë

ZYRA KONSULLORE DHE E VIZAVE NGA DATA 22 QERSHOR 2020 DO TË FILLOJË PËRSËRI ME OFRIMIN E SHËRBIMEVE!

Viza
Edhe mëtej vlenë rregulli i posedimit të terminit të caktuar për të parashtruar kërkesë për vizë.

Të gjithë terminet e anuluar për shkak të mbylljes së Ambasadës, me automatizëm do të riregjistrohen në mënyrë hronologjike.

Konfirmimin e terminit të ri do ta merrni në kohë të duhur përmes emajlit.

Për shkak të detyrimit të mbajtes së distancës dhe rregullave të higjienës, terminet dë të konfirmohen vetëm disa javë para datës së parashtrimit të kërkesës. Si pasojë, koha e pritjes do të zgjatet.

Prandaj Ju lutemi për mirëkuptim.
Ju lutemi mos u paraqitni perosonalisht ose përmes telefonit në Ambasadë dhe mos parashtroni kërkesa me shkrim.

———————-

Актуелни информации во врска со работењето на амбасадата и патување во Германија

ОД 22 ЈУНИ 2020 ГОДИНА КОНЗУЛАРНОТО И ВИЗНОТО ОДДЕЛЕНИЕ ПОВТОРНО ЌЕ СЕ ОТВОРАТ ЗА СТРАНКИ!

Виза
И понатаму останува прописот дека исклучиво лица, кои добиле валидно известување за термин, имаат пристап во Визното одделение.

Сите термини, кои беа откажани поради затворањето на амбасадата, се вратени на списокот на чекање на термин и ќе бидат автоматски и по хронолошки редослед пререгистрирани за нов термин.

Благовремено пред Вашиот нов термин ќе добиете известување по електронска пошта (мејл).

Поради задолжителните правила за држење дистанца и хигиена, термините ќе се доделат краткорочно, неколку недели однапред. Поради тоа, времето на чекање ќе се зголеми.
Ве молиме за трпение и да не доаѓате лично во Амбасадата, да не се јавувате по телефон и да не пишувате мејлови! Амбасадата ќе ве контактира!

Baby Boo