Ilievski: “Lidhje pa pagesë në sistemin e gazit për Kumanovarët”

“Nuk është e mundur të kemi ajr dhe ambient të pastër kur çdo ditë shtohen harxhimet e qytetarëve dhe kompanive.
Betohem se do të tërheqim kompani të cilat aparaturën e gazit do ta instalojnë në amvisëri ndërsa familjet do të mund ta paguajnë aparaturën me 60 ose 72 rata”.

Baby Boo