Igballe Huduti: “Gjej mënyrë të kaloj bulizmin dhe abuzimin e autoritetit tim…”


Igballe Huduti:

Gjithmonë në jetë jam brengosur si të gjejë e zotëroj metoda të veçanta në aftësimin, zhvillimin dhe rehabilitimin e shoqërisë, me qëllim që të krijoj një shoqëri morale.

Me bulizëm dhe abuzim të autoritet tim nga të ligët e shoqërisë, që kanë dashur të arrijnë dëshpërimin tim, ata kurrë nuk kanë mundur të më rrëzojnë për toke sepse qëllimet e mia janë hyjnore e jo tokësore.

Jam shumë e lumtur që me ofrimin e këshillave morale nëpërmjet zbatimit të tyre dhe jo vetëm përmes fjalimeve, parullave apo mjeteve propagandistike, unë arrita ta gjejë veten time dhe ta dua ashtu çfarë jamë por e pakënaqur me atë se çfarë mund të jem e ndoshta s’do të kem kohë jete për ti realizuar, sepse përsosmëri njerëzore ska limit dhe kohë të caktuar.

nga Kursi Individual për Asistente Administrative “.

Baby Boo