Hoxha Behar Mjekiqi me një mesazh për familjet që ju lindin vajza!


Imam Behar Mjekiqi:

“Kur është vajzë, bëhet xhenet për prindërit e saj. Kur është grua, bëhet prehje për burrin e saj. Kur është nënë, bëhet xhenet për fëmijët e saj. Secili prind, nëpërmjet kujdesit për të mund të rrugëtojë në xhenet. Secili burrë, duke e nderuar atë, ruan edhe nderin e vet. Secili fëmijë xhenetin e gjen te këmbët e saj. Secila shtëpi është xhenet i kësaj bote kur në të frymon vajza, gruaja apo nëna. Le t’i nderojmë përjetësisht që të jemi të nderuar në Përjetësi.”