He*tuesit gjerman arritën në Tetovë tek spitali i dj*egur modular


Gjatë ditës së sotme dy he*tues nga Gjermania kanë arritur në Tetovë, tek spitali modular i cili u shkr*umbua nga zj*arri dhe për pasoj mbetën 14 vi*ktima dhe 12 pacientë të lënduar. Bëhet fjalë ekspert të shkallës më të lartë për ekspertiza dhe he*time gjatë fatk*eqësive. Qëllimi i tyre është që të ndihmojnë në zbulimin dhe vërtetimin e shkaqeve të zj*arrit në spitalin modular në Tetovë.