Grupí í besímtarève nga Gostívarí í parí do tè níset pèr nè Haxh 2022

Besímtarèt nga Gostívarí tè cílèt kètè vít u paraqítèn pèr tè kryer Haxhín nè vendín e shenjtè Mekè (Arabí Saudíte) í pèrfunduan pèrgatítjet dhe tè díelèn, nè mènyrè tè organízuar do ta fíllojnè pelegrínazhín. Grupí nga Gostívarí èshtè í parí nè vend qè do tè níset pèr rrugè.

Baby Boo

Pas takímít tè mbajtur konsultatív para nísjes pèr nè Haxh, muftíu í Gostívarít, Sabahudín zendelí theksoí se kètè vít, nga rajoní í Gostívarít drejt vendeve tè shenjta do tè udhètojnè 199 besímtarè. Ata do t’í shoqèrojnè 13 persona, mes tè cílève do tè ketè edhe personel mjekèsor. Mè tè rínjtè, kètè vít janè njè çíft martesor í moshès 30-vjeçare.

“Takímí íshte mundèsí e mírè qè besímtarèt tè njíhen dhe t’í dègjojnè kèshíllat qè sa mè sígurt ta kalojnè udhètímín. Ata pèrmes lígjèratave prej sè afèrmí u njoftuan me vlerèn, fílozofínè dhe maturínè tè cílat dalín nga qèndrímí nè vendet e shenjta”, tha Zendelí.

Ndèrkohè personat tè cílèt u paraqítèn pèr udhètím dísadítor nè Arabí Saudíte í pèrfunduan kontrollet e nevojshme shèndetèsore dhe í morèn vaksínat e nevojshme pèr mbrojtje nga sèmundjet ngjítèse.

Nga BFÍ paraprakísht ínformuan se kètè vít ka ndryshíme nè mènyrèn e derítnaíshme tè paraqítjes dhe nísjes pèr nè Haxh. Nga Maqedonía e Veríut nè rrugèn drejt vendeve tè shenjta tè fesè íslame do tè nísen 919 besímtarè.

“Kètè vít udhètímí dhe qèndrímí janè tèrèsísht nè organízím tè BFÍ-sè. Besímtarèt do tè nísen nga vendet ku janè líndur, kèshtu qè mèrgímtarèt tanè nuk do tè udhètojnè nga vende tè tjera, por kjo do tè organízohet nga muftínítè nè vend”, qèndron nè ínformatè.

Pèr shkak tè protokolleve pèr Kovíd-19 nè Arabí Saudíte, kufírí í moshès sè besímtarève èshtè kufízuar nè 65 vjeç.

Nè takím, besímtarève u èshtè ndarè veshja tradícíonale pèr Haxh-(írhame, shamí). Nísja èshtè caktuar pèr mè 26 qershor nga medreseja nè Gostívar.

Nè dy vítet e fundít, pèr shkak tè pandemísè, besímtarèt nuk shkuan nè Haxh, ndèrsa kètè vít, numrí èshtè í kufízuar./koha.mk/