Grubi refuzon të jetë pjesë e komisionit përzgjedhës të AKS

Në lidhje me Konkluzionin e Komisionit për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Agjencisë për Zbulim, të miratuar në Mbledhjen e gjashtë të Komisionit, të mbajtur më 25 qershor 2019, në të cilin jam propozuar të marr pjesë në punën e Komisionit për Selektim dhe Zgjedhje të punëtorëve nga Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim, për shkak të vëllimit shumë të madh të obligimeve tjera i njoftova Kryetarët e Kuvendit dhe të Komisionit, se nuk kam mundësi të marr pjesë në punën e këtij Komisioni.

Sigma Doors