Grafite ofenduese në përvjetorin e gjenocidit

Një ditë pas shënimit të përvjetorit të gjenocidit në Srebrenicë nga disa aktivistë, dhe pas fshirjes së grafitit ku ngriheshte vlera e Ratko Mladiçit në një nga gjimnazet e qytetit të Baçka Pallankës në Serbi, sërish paraqiten grafite të reja shkruan Nisma e të rinjëve për të drejtat e njeriut.

Baby Boo

NRDNj kërkon nga pushteti lokal në Baçka Pallankë të del haptas kundër ngritjes vlerave të kriminelëve dhe fjalëve urryese.


Restorant Lumare