Gostivar, të gjitha vendvotimet u hapën në kohë, nuk ka asnjë problem

Në Komunën e Gostivarit , të gjitha vendvotimet janë hapur në kohë mëngjesin e sotëm, dhe procesi zgjedhor ka vijuar pa ndonjë parregullsi. Informacionin e konfirmon Kryetari i Komisionit Zgjedhor Komunal, Gazmend Jashari.

Baby Boo

Në Komunën e Gostivarit, të drejtë vote kanë 81.083 persona në 121 venvotime.