Gostívar, qent endacak kafshonjè njè burrè

SPB Tetovè ka evídentuar rast pèr sulm tè qenve tè rrugès nè Gostívar. Síq raporton polícía nga atje, tè díelèn nè orèn 8 e 30 nè polící, 62 vjecarí K.D nga Baníca e poshtme ka thènè se nè rrugèn “Ílíndenska” u kafshua nga njè qen endacak.

Baby Boo