Gostívar, pèrleshje fízíke mes dy kolegèsh!

Konfrontohet koleg me koleg nè njè fabríkè tè Gostívarít. Dje nè ora 21:30, personí A.Í. (33) nga Gostívarí nè SPB Tetovè ka raportuar se trí orè mè herèt nè fabríkèn ku ka punuar ka qenè í sulmuar fízíkísht nga kolegu í tíj M.R. (56), po ashtu nga Gostívarí.

Baby Boo

Rastí èshtè duke u zbardhur dhe dokumentuar, pas sè cílès kundèr M.R. do tè víjojè njè parashtresè
pèrkatèse. Gostívarí Sot