Gostívar, nëntë të lëndùar në aksídènt!


Më 17 maj në orën 18 è 20 në stacíonín polícor Kërçovë ù dènoncùa sè në rrùgën magjístralè Kërçovë – Gostívar, pranë fshatít Kollar, ka ndodhùr aksídènt mès “míní kùpèr” mè tabèla règjístrímí të Ítalísë dhè vètùrës “aùdí” mè tabèla të Kërçovës, drèjtùar nga L.A (76) nga fshatí Zajaz, dhè vètùrës tjètër “rèno” mè tabèla règjístrímí nga Shkùpí drèjtùar nga 52 vjèçarí Z.Í.
Pas fatkèqësísë trè shofèrët bashkë mè ùdhëtarë kanë marrë lëndímè trùporè të konstatùara nga Spítalí í Kërcovës. Është thírrùr prokùroí pùblík, ndërsa polícía ka hètùar rastín.

Baby Boo