Gostivar, fëmija i dje*gur i ka pasur këmbët e lidhura


Prokuroria Publike e Maqedonisë së Veriut njoftoi se nga ana e Prokurorisë Publike Themelore – Gostivar po ins*pektohet vendi ku ka shpë*rthyer zj*arri këtë mëngjes në një ndërtesë banimi në Gostivar, në të cilën një fëmijë 7 vjeçar ka humbur jetën. Pritet të arrijë një ekip special nga Departamenti për ekz*aminime kr*iminalistike-teknike dhe eks*pertizë pranë MPB-së me qëllim që të he*tohen shkaqet e zj*arrit.

“Informacioni fillestar i ekipit mjekësor në vend tregojnë se fëmija ishte i lidhur me zinxhir në këmbë gjatë zj*arrit. Sipas familjes, arsyeja e lidhjes ishte se fëmija ishte ag*resiv. Prokuroria po ndërmerr të gjitha veprimet për të përcaktuar përgjegjësinë eventuale pe*nale”, qëndron në komunikatë.
Është lëshuar urdhër për autopsinë e trupit të fëmijës së vd*ekur dhe diskutohet me dëshmitarët okularë të ngjarjes. Me urdhër të prokurorit publik, nga vendi i ngjarjes po mblidhen gjurmë, të cilat duhet të ndihmojnë në përcaktimin e saktë të shkaqeve të zj*arrit.

Baby Boo