Gostivar, deponia Rusino akoma di*gjet, Taravari kërkon zgjidhje por nuk është kompetent


Deponia Rusino në qytetin e Gostivarit vazhdon të di*gjet. Autoritetet komunale të qytetit kanë angazhuar një kompani për të shuar zja*rrin duke he*dhur dhe mbi mbeturinat që janë përfshirë nga fl*akët ndërsa edhe përkundër kësaj zj*arri dhe ty*mi që çlirojnë këto mbeturina vazhdojnë të hel*mojnë qytetarët e Komunës së Gostivarit.

Por kryetari i Komunës së Gostivarit Aben Taravari thotë se ai ka angazhuar një kompani që të ruaj e të mos ndi*zet zja*rr dhe një kompani që të shu*aj zja*rrin por për dy vite Komunës së Gostivarit i janë marrë kompetencat dhe komuna nuk ka asnjë mundësi që të zgjidhë këtë problem.
Taravari thotë se javën që vjen do të ketë një debat të hapur ku do të ftojë edhe nga Ministria e Ekologjisë për të gjetur një zgjidhje. Ditë më parë qindra qytetarë të Gostivarit prot*estuan duke kërkuar largimin e Deponisë Rusino e cila për gati dy muaj është përfshirë nga zja*rri ku sipas autoriteteve lokale këtë zj*arr e shka*kton dikush qëllimisht.

Baby Boo