GORDANA JANKULLOVSKA ËSHTË SHTATZËNË, PPS-JA KËRKON NDARJEN E PROCEDURËS PËR JANKULLOVSKËN NË RASTIN “TANKU”


Mbrojtja në seancën e sotshme për rastin “Tanku” dorëzoi vërtetim mjekësor për ish ministren e Punëve të Brendshme, Gordana Jankullovska në të cilën është theksuar se është shtatzënë dhe për shkak të mungesës kërkohet shtyerje e seancës gjyqësore.

Në vërtetimin mjeksëor thuhet gjithashtu se bëhet fjalë për shtatëzëni të rrëzikshme.Për këtë PPS-ja kërkon që procedura për Jankullovskën të ndahet, por për këtë janë kundër mbrojtja.

Gjykatësja Dobrila Kacarska dha pause 1 orë që të vendos për këtë kërkesë.

Përgatiti: Mihajlo Vidimliski

Baby Boo