Gjykata Administrative do t’i shqyrtojë ankesat e “Të Majtës”, SDU dhe MOROs


Gjykata Administrative sot duhet t’i shqyrtojë ank(esat e “Të Majtës” SDU dhe Partisë Punëtore MORO për ank*esat e refuz*uara të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ) për zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 15 korrik. Gjykata Administrative dje i r*efuzoi a*nkesat e paraqitura nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa si dhe anke*sën e Integrës. Gjatë ditës së djeshme dy ank*esa kundër vendimeve të KSHZ-së ngriti edhe VMRO DPMNE. Deri te Gjykata Administrative poashtu kanë arrit edhe dy ank*esa nga Demokratët një nga “Maqedonia e vetme” gjegjësisht koalicioni “Asnjëherë e Veriut gjithmonë Maqedoni” dhe një nga Partia Punëtore MORO.

Afati i paraqitjes së ank*esave në Gjykatën Administrative është 24 orë pasi partitë politike t’i marrin vendimet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për t’i hedhur poshtë ose re*fuzuar an*kesat e paraqitura nga partitë politike për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Gjykata Administrative, sipas orarit të aktiviteteve zgjedhore obligohet të sjell vendim më së voni 60 orë nga pranimi i ank*esës.

Baby Boo