Gjendja e rrugëve të Maqedonisë


Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër korsi të thata.

LAMM këshillon për vozitje të kujdesshme, përshtatje të shpejtësisë dhe respektim të dhe respektim të sinjalizimit rrugor. Nëpër gryka dhe në rrugët e shkurta është e mundshme rrëshqitja e dheut, posaçërisht në drejtimet rrugore: Koçan – Makedonska Kamenica – Dellçevë, Vinica – Berovë, Gostivar – Strazha, Mavrovë – Dibër – Strugë, Demir Kapi – Udovë, Katlanovë – Veles, Krushevë – Demir Hisar dhe renjë – Bukovë.

Intesiteti i komunikacionit në drejtimet rrugore jashtë qyteteve është zmadhuar. Në kufi nuk ka pritje të gjata për hyrje dalje nga shteti. Kjo informatë ka të bëjë vetëm për pjesën Maqedonisë.