Gazetaria online


Shkruan: Mr. Donika Bakiu
Me përshpejtimin e depërtimit të kompjuterëve , laptopëve dhe rreth 2 miliardë smartfonëve në mbarë botën, nuk është çudi që gazeta e shtypur ka parë një rënie të vazhdueshme dhe të pashmangshme. Duke u përputhur me stilin e jetës dhe pritjet tona të shpejta, abonimet dighitale në një shumëllojshmëri të burimeve të medias janë bërë gjithnjë e më tërheqëse. Gazetaria digjitale e njohur edhe si gazetari online është një formë bashkëkohore e gazetarisë ku përmbajtja editoriale shpërndahet përmes internetit, në krahasim me botimin përmes shtypit ose transmetimit. Ajo që përbën ‘gazetarinë digjitale’ debatohet nga studiuesit. Megjithatë, produkti primar i gazetarisë, i cili është lajm dhe veçori në çështjet aktuale, paraqitet vetëm ose në kombinim si tekst, audio, video dhe disa forma interaktive dhe shpërndahet përmes platformave digjitale të mediave. Gazetaria online është një proces që ka qenë në përdorim për vitet e fundit nga, raporte gazetarësh faktet e prodhuara dhe të shpërndara përmes INTERNET-it. Është vërejtur se njerëzit nuk blejnë më gazetat e shtypura, përdoruesit e internetit e shohin se ka një rrjet të gatshëm dhe më pak të kushtueshëm. Interneti bën lajmet më interesante për shkak të interaktivitetit dhe multimedias si video, audios etj . Gazetaria Online ka demokratizuar rrjedhën e informacionit që më parë kontrollohej nga mediat tradicionale, duke përfshirë gazetat, revistat, radiot dhe televizionet. Disa kanë pohuar se shkalla më e madhe e krijimtarisë mund të ushtrohet me gazetari digjitale në krahasim me gazetarinë tradicionale dhe mediat tradicionale. Aspekti digjital mund të jetë në qendër të mesazhit gazetaresk dhe mbetet, deri diku, brenda kontrollit krijues të shkrimtarit, redaktorit dhe / ose botuesit.Gazetaria online aludon në përmbajtjen e lajmeve të shpërndara dhe / ose të përvetësuara përmes internetit, veçanërisht materiale të bëra nga shkrimtarët të cilët punojnë për shoqata të lajmeve të orientuara nga sektori i biznesit. Ndërkohë që faqet e internetit dhe llojet e tjera në rritje të korrespondencës së lajmeve online përgjithësisht njihen se ndikojnë rrënjësisht përmbajtjen e lajmeve standarde si në rrjet dhe janë shkëputur nga rrjeti, ato konsiderohen një çudi e veçantë dhe trajtohen nën klasifikimin e mediave të opsioneve. Në gazetarinë online kryesisht gazetarët mund të përdorin mediat e reja për raportimin e lajmeve. Përveç gazetarisë klasike, ata kanë shumë njohuri në mundësitë multimediale të dizajnimit dhe shpërndarjes.

Inovacionet teknologjike në mediat e reja u mundësojnë redaktorëve të përqëndrohen në kompetencën e tyre bazë. Një gazetar i mirë në internet është para së gjithash një gazetar i mirë dhe kur punon në departamentet moderne të redaksisë . Për funksionimin e një sistemi editorial të gjeneratës së re, njohja e përpunimit të tekstit është e mjaftueshme.Kurset e posaçme për gazetarinë online kanë ekzistuar vetëm për disa vite dhe duhet të vazhdojnë ende. Në gazetarinë online shumë shpesh shohim gabime drejtshkrimore mund të quhet një dukuri që është e përhapur shumë , gazëtarët duhet t’i kontrollojnë mirë shkrimet para se t’i publikojnë .