Fshati Radushë me kërkesë deri tek komuna e Sarait!


Fshati Radushë përballet me mungesën e transportit publik, icila ju bën më të vështirë jetën në fshat banorëve. Bashëksisë Lokale e fshatit Radushë ka bërë kërkesë deri tek Komuna e Sarait që të zgjidh këtë problem, duke vënë në funksion linja të rregullta të transporti Shkup – Radushë.

Pa Censurë do të ndjek zhvillimet për këtë problem të banorëve dhe masat që do të merr Komuna e Sarait.

Baby Boo