FRI uron Ramazanin, muajin e frymëzimit!

Forumi Rinor Islam uron besimtarët myslimanë me rastin e fillimit të muajit të bekuar Ramazan.

Baby Boo Tinex

Ramazani, mbi të gjitha tregon një akt të papërsëritshëm mirënjohjeje ndaj Dhuruesit më të madh të çdo mirësie, akt nështrimi ndaj Fisnikut i Cili obligon vetëm vepra që pasojnë me dobi edhe mirësi. Ky muaj i shenjtë frymëzon dialog me Zotin, Krijuesin e çdo sendi, Absoutin e Gjithëdijshëm e të Plotfuqishëm.

Në muajin e bekuar, agjërimi, si element kryesor i tij, kryesisht e frymëzon besimtarin për dialog me nefsin e vet. Ky nefs shpesh e ka rrezikuar ta çojë në humbje njeriun e besimit, ndërsa në Ramazan ai kupton natyrën dhe vlerën e vërtetë të tij.

Lëmosha dhe bamirësia si elementë madhorë të adhurimit në Ramazan, e frymëzojnë besimtarin për dialog me shoqërinë, njerëzit e varfër materialisht, ndihma e të cilëve pasuron dhe pastron shpirtin.

Qoftë muaji i begative dhe mirësive nga Zoti i Lartësuar!

Agjërim të lehtë dhe vepra të pranuara!

Restorant Lumare