Fillon pagesa e “TVSh-ja ime” për 3 mujt e fundit të vitit 2020

Drejtoria për të Ardhura Publike ka njoftuar se ka filluar procesi për realizimin e pagesës për “TVSh-ja ime” për tremujorin e fundit të vitit 2020-të.

Baby Boo

Sqarojnë se qytetarët të cilët kanë skanuar fatura fiskale, nëpërmjet aplikacionit “TVSh-ja ime” për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor 2020, do t’u realizohet pagesa e tatimit që shkruan në faturat fiskale.

Njoftojnë se gjatë asaj periudhe, janë skanuar 67.272.456 fatura fiskale me shumë prej 33.398.356.346 denarë, kurse qytetarëve do t’u kthehen 382 milionë denarë, apo rreth 6.1 milion euro.