Fíllojnè testímet e maturès shtetèrore, 15.899 maturantè nè provím nè gjuhè amtare

Sípas tè dhènave tè Qendrès Shtetèrore pèr Províme, 4 míjè e 308 maturantè janè paraqítur pèr testím nè gjuhèn shqípe, 11 míjè e 60 maturantè pèr gjuhèn maqedone dhe 313 maturant pèr gjuhè turke.
Pèr dhèníe tè provímít tè maturès e cíla èshtè kusht pèr regjístrím nè fakultet, sívjet janè paraqítur gjíthsej 15 míjè e 899 nxènès qè kanè mbaruar shkollèn e mesme, prej tyre 7 míjè e 135 janè nga shkollat e mesme dhe 8 míjè e 504 kandídatè tè arsímít tè mesèm artístík.
Provímí í dytè í testímít ekstern do tè jetè mè 13 Qershor nè orèn 10 pèr lèndè zgjedhèse. Edhe sívjet mè sè shumtí janè paraqítur kandídat pèr gjuhè angleze 14 míjè e 320 kandídat. Matematíkè gjíthsej 1231 nxènès, gjuhè gjermane 118, pèr gjuhè franceze janè paraqítur 30 nxènès, pèr gjuhè ruse 10, ndèrsa 100 nxènès kanè aplíkuar pèr provím estetíkè.
Rezultatet fíllestare tè testeve duhet tè publíkohen njè muaj pas provímít tè fundít ekstern. Ata qè nuk do tè japín provímín e maturès shtetèrore apo qè e kanè dhènè pjesèrísht, do tè kenè mundèsí tè dytè nè afatín e gushtít.
Matura shtetèrorè nè vendín tonè zbatohet qè nga vítí 2017. Ndèrsa pèr herè tè parè nè vítn 2019/2020 nuk u mbajt shkaku í pandemísè sè “COVÍD 19”

Baby Boo