Filloi kthimi i TVSH-së: 6.5 milion euro do të derdhen në llogaritë e qytetarëve

Rreth 6.5 milion euro do të derdhen në llogaritë e qytetarëve nga kthimi i TVSH-së këtë muaj.
Drejtoria e të Ardhurave Publike thotë se pagesa tashmë ka filluar, edhe pse shumica e konsumatorëve reaguan se për herë të parë dhe pas dhjetë ditësh të muajit, nuk ka asnjë pagesë të kthimit.

Paratë kthehen për faturat e skanuara në tremujorin e parë, pra në janar, shkurt dhe mars.
Në këtë tremujor, qytetarët skanuan 67,255.511 llogari fiskale, ndërsa qarkullimi arrin në 32.434,528,850 denarë.
DAP informon se të gjithë do të paguhen 403.5 milion denarë ose rreth 6.5 milion euro.

Baby Boo

“Qytetarët mund të informohen në profilet e tyre të përdoruesve të E-TVSH në lidhje me statusin e pagesës nga !TVSH-ja Ime” për tremujorin përkatës, dmth nëse dhe kur është bërë pagesa, nëse llogaria e transaksionit është e saktë ose e pasaktë dhe si ta korrigjojnë atë për tu kryer pagesa”, thonë nga DAP.