Fetai: Përpjekja e mbrojtjes për ndërlidhjen e rastit me strukturat e MPB-së është tezë krejtësisht e pasaktë

Përpjekja e mbrojtjes për të ndërlidhur automjetin “Opel Omega” dhe të gjithë operacionin me strukturat e MPB-së është tezë krejtësisht e pasaktë qoftë nga aspekti juridiko-faktik qoftë nga ai juridiko-logjik, deklaroi sot prokurorja Fatime Fetai në fjalët përmbyllëse të lëndës “Monstra”.

Baby Boo

Sipas Fetait, tentimet e tilla bien poshtë tërësisht me deklaratat e dëshmitarëve dhe dëshmive të prezantuara gjatë procedurës. Lidhur me pretendimet se paraprakisht gjatë procedurës nuk është lejuar ekspertizë në automjet, Fetai tha se ishte i lejuar kontrolli dhe është bërë ekspertizë te automjeti në fjalë.

“Gjatë kësaj procedure, në prani të trupit gjykues dhe administratorit për procesverbale dhe mediave në depon e Agjencisë për menaxhim me pronë të konfiskuar në Miladinovc, është bërë ekspertizë dhe fotografimi i automjetit Opel Omega. Automjeti gjithashtu ka ulëse të pasme me mbështetës koke dhe mbrojtës nga katër pneumatikë”, tha Fetai. Versioni që viktimat u vranë diku tjetër dhe u sollën në vendin ku u gjetën, sipas Fetait, është plotësisht i pasaktë dhe theksoi se kjo dëshmohet nga provat materiale dhe jomateriale të prezantuara.

“Për pretendimet se dëshmitari i mbrojtur nuk ekziston dhe është instruuar, prokurorët nga vetë PSP-ja patën mundësinë të shohin dëshmitarin, kështu që dëshmitari ekziston dhe nuk është shpikur. Nëse ka qenë i instruuar, ai me siguri do të ishte udhëzuar të jepte përshkrim më të hollësishëm të veprimeve të personave. Deklarata e dëshmitarit, mbi të cilin nuk do të bazohet aktakuza, kishte paqartësi dhe boshllëqe. E theksoj këtë për të treguar edhe një herë intencën e pasaktë të mbrojtjes për të pretenduar se e gjithë çështja është instruuar”, deklaroi Fetai.

Një spekulim tjetër, për të cilin nuk ka prova dhe bazë, tha Fetai, është se fëmijët e vr arë i njihnin fëmijët e kryetarit të parlamentit Trajko Veljanovski dhe se ata kishin llogari të pa pastruara. Se Alil Demiri, Afrim Ismailoviq dhe Agim Ismailoviq janë kryerësit e vrasjeve, tha Fetai, ka prova edhe gjatë kësaj procedure u paraqitën disa prova dhe dëshmitë e dëshmitarëve që e konfirmojnë këtë.

“Për sa i përket armëve, nga provat mund të konkludohet se janë përdorur tre pushkë automatike. Megjithatë, fakti që nuk dihet se kush ka qëlluar ose nuk ka qëlluar me cilën armë nuk është pengesë për përcaktimin e përgjegjësisë së tyre, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për bashkëpunim”, tha Fetai. Për të pandehurin Haki Aziri, theksoi Fetai, ka prova që nga momenti kur ai kupton për krimin e kryer nga Afrim dhe Agim Ismailoviq.

“Për përkujtesë, Haki Aziri ka dhënë disa deklarata gjatë procedurës. Në deklaratat e tij, ai vetë ngarkohet dhe tregon momentin kur të pandehurit hynë në makinën e tij në rrethrroturllimin për t’i çuar në shtëpi. Në të njëjtin nivel është edhe deklarata dhe detajet rreth tij dhe veprimet e të tjerëve”, tha Fetai. Fjalët përmbyllëse të prokurorisë për gjykimin për vr asjen e pesëfishtë në Liqenin e Smilkovës më 12 prill të vitit 2012, në Gjykatën Themelore Penale në Shkup vazhdojnë pas një pauze prej gjysmë ore.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3572556266144829&ref=external