Faton Ahmeti: “Shqiptarët e ndjenjë funqinë vendimarrëse në të gjitha nivelet e pushtetit”

Sonte drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Faton Ahmeti është i ftuar në Alsat- M ku mes tjerash në debat tha:
Marrëveshja e Ohrit i dha fund konfliktit të 2001 për të hapur një kapitull të ri demokratik ku shqiptarët do ta ndjenin vërtetë fuqinë vendimmarrëse në të të gjitha nivlet e pushtetit.
Parimi i Badinterit është njëra ndër shtyllat kryesore të Marrëveshjes kornizë me të cilën u pamundësua mbivotimi i vullnetit të komunitetit jo-shumicë dhe ky parim nuk guxon të polemizohet për qëllime të ulta politike.

Baby Boo

Regjistrimi i popullsisë i realizuar dhe mbikqyrur detajisht nga Eurostati dhe aktorët e brendshëm nxorën në pah kapacitetin tonë shtetërorë për procese të tilla me peshë të madhe nacionale.
Ballanseri paraqet njërin ndër mekanizmat më të rëndësishëm administrativ për të kontrolluar dhe mundësuar përfaqësim të drejtë dhe adekuat të komuniteteve jo-shumicë në administratë dhe institucione publike.