Emshiu: Nisi ndërtimi i rrugës në Pallçishtë të Poshtme

Kreu i Bogovinës njofton për aktivitetet e radhës.

Kanë filluar punimet për ndërtimin e rrugës në pjesën e epërme të fshatit Pallçisht i Poshtëm, kërkesë kjo edhe e banorëve të fshatit por edhe premtim i dhënë nga ana e komunës.

Rregullimi i rrugës si projekt do të bëhet në bazë të të gjitha standardeve, me qëllim të shfrytëzimit jo vetëm nga ana e banorëve por edhe më gjerë.

Baby Boo