Emrat e kandidatëve për anëtarë të KSHZ-së


Për anëtarët e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve ka 41 kandidatë.

1. Zorica Uzunovska,juriste e diplomuar
2. Hristo Petreski, ekonomist i diplomuar
3. Avni Abdullai, politikolog i diplomuar
4. Vesna Kimoska – Joviq, profesoreshë
5. Janaqe Vitanovski, jurist i diplomuar
6. Agron Mexhiti, Ekonomist i diplomuar
7. Arben Zenuni, jurist i diplomuar
8. Svetllana Karapetrova, ekonomiste
9. Biljana Ribarska, Inxhinier i bujqësisë
10. Ermira Asani Salija, juriste
11. Dushko Simov, Avokat
12. Admir Shabani, jurist
13. Fehim Stafa, jurist
14. Fuat Stafa, Jurist
15. Boban Stojanoski, jurist
16. Aleksandart Sofronioski, jurist
17. Vecko Zdraveski, politikolog
18. Oliver Derkoski, jurist
19. Elizabeta Nestoroska, ekonomiste
20. Jugosllav Millenkoviq, jurist
21. Sllavica Oxhaklieska – Bllazheska, juriste
22. Maja Babanovska, juriste
23. Lubomir Gjurçeski, jurist
24. Radica Risteska, jurist
25. Marcia Dimkoska, politikologe
26. Igno Stefkovski, ekonomist
27. Marina Naçeva Kavrakova, ekonomiste
28. Darko Llazarovski, jurist
29. Çedomir Damjanovski, jurist
30. Berat Dauti, jurist
31. Suzana Varnalieva, juriste
32. Lupço Angelski, jurist
33. Roberta Taneva, juriste
34. Elizabeta Kostova Boçvarova, inxhiniere e Bilogjisë
35. Beti Gjorgjieska, inxhiniere e elektro-teknikës
36. Ditmire Shehu, juriste
37. Rufat Selimi Jurist
38. Natasha Qosoviq Tomovska, Profesore për edukatë parashkollore
39. Boris Kondarko, jurist
40. Elizabeta Postollovska, juriste
41. Ubavka Vegova, ekonomiste.