Eman Rahmani e fillon mandatin me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit!


Deputeti Eman Rrahmani gjatë betimit të sotëm. Ai fillon me Emrin e Allahut mandatin!
Me emrin e Allahut Meshiruesit , Meshireberesit, Mëshirëplotit!
Unë deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nder e me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Betohem!