Ekspertët për zjarrin: Sistemi, jofunksional


Në Maqedoninë e Veriut nuk ekziston sistem i rregulluar mirë që do i mbronte qytetarët nga fatkeqësitë, thonë ekspertët e sigurisë, duke komentuar zj*arrin në Tetovë. Shteti thotë se pandemia në të njëjtën kohë është edhe kr*izë shëndetësore, por edhe krizë sigurie dhe ekonomike. Në konferencën ndërkombëtare të organizuar nga Fakulteti i Sigurisë që u mbajt në Ohër, pjesëmarrësit thanë se shteti patjetër ta rregullojë sistemin e sigurisë për menaxhim me kr*iza dhe për mbrojtje dhe shpëtim.

“Ngjarja e fundit në Tetovë tregon se kemi mangësi në sistem dhe jofunksionalitet dhe nuk ka rregullim juridik të sistemit të sigurisë dhe atij politik në vend”, u shpreh Marjan Gjurovski, profesor i sigurisë.
“Sipas mënyrës sesi menaxhohet, nga ajo se kush hyn e kush del në ato spitale, si trajtohen të sëmurët. Nëse konstatohet faj nga faktori njeri, patjetër të ketë përgjegjësi dhe ajo përgjegjësi nuk duhet të jetë kolektive. Përgjegjësia patjetër të ketë emër dhe mbiemër, kush ka qenë i obliguar të ndërmarrë diçka dhe se ka bërë këtë”, tha Nikolla Dujoski, profesor i sigurisë.