Ekipet e punës së Çairit në terren për të pastruar borën


Ekipet e punës së Çairit që nga orët e hershme të mëngjesit janë në teren për të pastruar shtigjet dhe të njejtat të jenë të kalueshme për këmbësorët.

Siç njofton kryetari i Çairit Visar Ganiu, aktivitetet e tilla do të vazhdojnë gjatë ditës dhe do të intervenohet gjithkund ku ka nevojë.