E palogjikshme: Qytetarët nuk janë të informuar për harxhimet e komunave të tyre!

Qytetarët nuk informohen se si shpenzohen paratë e komunës ku jetojnë. Vetëm 38% e komunave këtë vit i raportuan shpenzimet e parave publike. Sipas hulumtimit të Qendrës për Analizë Ekonomike, qytetarët e Prilepit dhe Qytetit të Shkupit janë më të informuarit për aktivitetet e ndërmarra nga komuna, ndërsa më pak të informuar janë qytetarët nga komuna e Sarajit, Konçes dhe Rosomanit. Nga Qendra në fjalë thonë se ndryshe nga vitet e mëparshme, situata po përmirësohet, por është e nevojshme që qytetarët të përfshihen në vendimmarrje.

“Megjithëse vetë qytetarët konsiderohen persona përgjegjës tatimor që rregullisht i përmbushin detyrimet e tyre tatimore ndaj shtetit, ata ende kanë pak besim tek autoritetet lokale për shpenzimin e parave publike. Besimi i ulët është për shkak të pakënaqësisë me cilësinë e shërbimeve publike që ata marrin dhe nivelit të korrupsionit që ata besojnë se është rritur në 5 vitet e fundit ose që nuk ka ndryshuar aspak- deklaroi Ana Marija Petrovska – Qendra për Kërkime Ekonomike.

Sipas hulumtimit, qytetarët e Tetovës, Shkupit dhe Strumicës kanë më pak besim në komunat në të cilat jetojnë. Këtë vit, sipas hulumtimit, komunat kanë qenë më keq se vitin e kaluar në ofrimin e informacioneve për qytetarët. Ndryshe, nga gjithsej 81 komuna, 61 i janë përgjigjur informacioneve të kërkuara, por 16 prej tyre e kanë shkelur afatin ligjor prej 20 ditësh për t’u përgjigjur. Ka ende komuna që nuk kanë as uebfaqen e tyre, e cila për qytetarët duhet të jetë burim informacioni.

Andrea Çobanova

Baby Boo