Dogana publikon masat për lehtësimit e qarkullimit të bashkatdhetarëve


Në zbatim të pikave të Rezolutës së Kuvendit të Kosovës të datës 6 korrik e aplikueshme për periudhën 15 korrik deri me 15 shtator Dogana e Kosovës me anë të një komunikate për media udhëzon të gjithë stafin operativ që operon në kuadër të pike kalimeve që me rastin kryerjes së detyrave të punës, ushtrimin e mandatit tyre të përcaktuar me ligj ta bëjnë në frymën e Rezolutës së Kuvendit të së Kosovës.

Në lidhje me këtë secili zyrtar doganor duhet të përkujdeset që :

I gjithë procesi i punës te zhvillohet shpejt duke treguar azhuritet në kryerjen e procedurave te rregullta kufitare

Te gjithë personat qe qarkullojnë përmes PKK, në veçanti bashkatdhetarët tanë të trajtohen në mënyrë profesionale.

Udhëheqësit e PKK duhet te përkujdesen qe përmes menaxhimit me efiçiencë të rrezikut të reduktojnë në maksimum procedurat e përditshme të kontrollit ;

Rastet kur bashkatdhetarët bartin me vete mallra, te vlerësohen shpjet dhe ne mënyrë te drejtë. Në rastet e veçanta dhe sipas diskrecionit ligjor të merret vendim lidhur me trajtimin e tyre pa shkaktuar situata të cilat pengojnë qarkullimin dhe lehtësimin e lëvizjes së mallrave dhe udhëtarëve.