Dimitris Canakopulos: Ndryshimi i Kushtetutës, pastaj mbështetje për integrimin në të gjitha organizatat ndërkombëtare


Parakushtë për zgjidhjen e çështjes së emrit është që ish Republika Jugosllave e Maqedonisë të pranojë detyrimin për të ndryshuar emrin e saj kushtetues, thotë zëdhënësi i qeverisë Dimitris Canakopulos në një intervistë me radion greke Alfa 984.
Nevojitet një marrëveshje që do të përshkruajë qartë hapat e zgjedhjes së kontekstit.Ndërrimi i emrit në marrëdhëniet ndërkombëtare, në vazhdim njohje nga nga pala greke dhe pastaj duke ndryshuar Kushtetutën e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë duke u përfshi emri i ri në Kushtetutën e dhe pastaj do keni mbështetje te Greqisë për integrimin e vendit në të gjitha organizatat ndërkombëtare. Ky është pozicioni që kemi prezantuar në negociatat me palen maqedone- theksoj Dimitris Canakopulos.

Baby Boo