Dikur kur ishte Tetova nën Mbretërinë Shqiptare (Dokument zyrtar)

Dikur kur ishte Tetova nën Mbretërinë Shqiptare.

Dokument zyrtar i siguruar nga INA, shihet se si në Mbretêrinê shqiptare ishte ministria e arsimit, inspektoria e arsimit në Tetovë, si dhe perfektura e Tetovës kishte lëshuar këtë dokument viti 1914.

Ja edhe dokumenti plotë: