Dëshmi e re në vitin 2010 për rastin “ALFA” por gjykata nuk e pranoi


Në vitin 2010 personi që ishte pjesëmarrës dhe i dëmtuar në rastin “Alfa” Saspo Petkovski , dha dëshmi të reja për ta kthyer në rigjykim këtë lëndë, por të njëjtën nuk e pranoi gjykata.

Gjykata Themelore Shkupi 1, tha se nuk ka prova relevante, për kthimin në rigjykim të kësaj lënde, edhe pse është paraqitur një dëshmi e re.

Kjo dëshmi e re e dhënë nga i dëmtuari Petkovski në rastin “Alfa”, është një deklaratë e cila mund të jepte një vendim të ri për fajësinë e të dënuarve!

Lënda mund të kthehet në rigjykim, në çdo kohë mbi bazë të dëshmisë së re.

Kërkesa për rikthimin e lëndën nga i dënuari Agim Islami më datën 14 .8.2015 e ngritur nëpërmjet mbrojtësist, Jovan Jovanovski avokat nga Shkupi, mbi bazë të dëshmisë së re.

Por edhe pse u paraqit dëshmi e re, gjyqi nuk e mori parasyshë!