Dërgohet në polici një arsimtar në Kosovë, ngacmonte nxënësit


Nxënëset e shkollës fillore “Mazllum Këpuska” të Gjakovës i treguan Klan Kosovës për ngacmimet të cilat pretendojnë se i bëri arsimtari i tyre i gjuhës.

Mësohet se të njëjtit  mësimdhënës kohë më parë i ishte ndaluar t’u japë mësim klasëve të 8-ta dhe të 9-ta.

https://youtu.be/uwQGPxTskLI