Deputetja Arta Bilalli: Çegrani meriton vëmendje


Arta Bilalli
Sot, në Komisionin për finansa dhe buxhet kaloi Amandamenti për përgatitjen e dokumentacionit teknik pêr ndërtimin e Pallatit të kulturës në Çegran i propozuar nga grup deputetësh nga BDI dhe i arsyetuar nga ana ime personalisht.

Çegrani meriton vëmendje 😚
Vazhdojmë tutje 🙌

Baby Boo