Departamenti i Shtetit në raportin e fundit, një ndër çështjet që vë në dukje është tortura në burgjet e Maqedonisë


Departamenti i Shtetit në raportin e fundit të botuar për të drejtat e njeriut për Republikën e Maqedonisë, si një nga çështjet më kritike ve në dukje torturën në burgjet maqedonase

Kushte jo-higjienike nën standarde, kujdesi mjekësor i pamjaftueshëm, mungesa e ndihmës juridike, moszbatimi i programeve të risocializimit janë vetëm një pjesë e problemeve që tregojnë trajtimin çnjerëzor dhe të papërshtatshëm të personave të dënuar ku përfshihen gjithashtu edhe kritikat që drejtohen vazhdimisht të gjitha autoritetet e mëparshme për situatën në burgjet maqedonase.

Dhoma te viteve 1968, nuk janë të rinovuara që kur u ndërtua burgu me përjashtim të disa dhomave që u pikturohen nga te burgosurit nga dëmtime e mëdha.
Burgjet ne gjende katasrofale, me dritare të vogël nga e cila mezi preket dritën të burgosurit , verejtet te shumta ka edhe per procesin dhe kujdesin mjeksor, ku nuk behet trajtim njerzor ndaj te burgosurve.


Baby Boo