Defekt në rrjetin e ujësjellësit, mbeten pa ujë Kondova dhe Sfillarja


Për shkak të një defekti të gypit F-400 mm mbeten pa ujë një pjesë e fshatit Kondovë dhe fshatit Svillare të Komunës së Sarajit. Sipas njoftimit të Qendrës për Menaxhim me Kriza, këto vendbanime pa ujë do të mbesin deri në sanimin e plotë të defektit.

Baby Boo