Debat për drejtësinë e mohuar!


Qeveria vazhdon të thotë fjalën e saj për të krijuar kushtet, që të korrigjohen padrejtësitë e mëdha të kryera gjatë sundimit autoritar të qeverisë së mëparshme, dhe ndërmarrjen e hapave konkretë në drejtimin dhe krijimin e parakushteve për arritjen e të drejtave tona.

Pas dy debate që janë organizuara deri më tani nga dhe Komisioni për mbrojtjen dhe shqyrtimin e të drejtave, ku u prezantuan raste me padrejtësi të ndryshme. Sot në këtë ngjarje do të hapet debat konstrultiv, se si nëpërmjet mekanizmave egzistues ligjorë, të arrihet deri tek drejtësia e dëshiruar!

Në këtë ngjarje do të marrin pjesë përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, përfaqësues të institucioneve, profesorë, ekspertë dhe përfaqësues të ambasadave.

Për më shumë informacione nga ngjarja na ndiqni në Pa Censurë.

Baby Boo